Wednesday, 21 March 2018
Latest Issue

News

23 February 2018

Lúcháir ar an Mhéara ceiliúradh leabhar agus scéalaíochta a óstáil do Ghaelscoileanna áitiúla

Cuirfidh Méara Chomhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin, an Comhairleoir Maolíosa McHugh, fáilte roimh na gcéadta páistí atá ag freastal ar Ghaelscoileanna an cheantair teacht chuig Halla na Cathrach - Doire, ar an Aoine 2ú Márta le freastal ar imeacht speisialta scéalaíochta i nGaeilge dar teideal Lúcháir Leabhar mar chuid de Sheachtain na Gaeilge 2018.

Tá Lúcháir Leabhar dírithe ar pháistí atá ag freastal ar naíscoileanna agus bhunscoileanna lán-Ghaeilge i gceantar Chomhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin agus tá imeacht scéalaíochta idirghníomhach beartaithe leis an chéad chomhalta do scríbhneoireacht do pháistí ó Thuaidh, an scríbhneoir Myra Zepf.

Le linn dó labhairt ag seoladh an imeachta an tseachtain seo, dúirt an Méara go raibh sé ag súil go mór leis an imeacht agus go mór mór leis an deis chun ceiliúradh a dhéanamh ar leabhair, léitheoireacht agus ar scéalaíocht i nGaeilge, ábhair a bhfuil a chroí istigh iontu mar Ghaeilgeoir díográiseach agus ambasadóir ar son an Ghaeloideachais.

"Tá áthas an domhain orm Lúcháir Leabhar a óstáil, agus tá súil agam go gcuirfidh sé gliondar ar na páistí siúd inár gceantar atá ag foghlaim trí mheán na Gaeilge. Seo bliain speisialta dúinn ar fad mar phobal Gaeilge mar gurb í seo Bliain na Gaeilge, bliain ina ndéanfar comóradh ar 125 bliain d'fhorbairt na Gaeilge.Tá lúcháir orm go mbeidh Myra Zepf linn mar aoi speisialta; is í Myra an chéad chomhalta oifigiúil ó Thuaidh a bhfuil sé de chúram aici suim a chothú i scríbhneoireacht i measc páistí mar sin tá sí foirfe le himeacht mar seo a chur i láthair”.

Dúirt Oifigeach Gaeilge na Comhairle, Pól Ó Frighil, atá i mbun eagrúcháin an imeachta, go raibh sé féin ag súil go mór leis an lá mar gur shíl sé go spreagfadh sé páistí tabhairt faoi léamh i nGaeilge taobh amuigh den seomra ranga.

“Tá imeacht speisialta spraoiúil geallta agus creideann muid go spreagfaidh an t-imeacht seo daoine óga a bhfuil Gaeilge acu sult a bhaint as léitheoireacht agus scéalaíocht trí Ghaeilge taobh amuigh den seomra ranga” a dúirt sé.

Tabharfar cuireadh do naíscoileanna agus bhunscoileanna ar fud fad an cheantair freastal ar an imeacht agus gheobhaidh gach scoil a ghlacann páirt pacáiste leabhar agus acmhainní oideachasúla mar chuimhneachán ar an lá.


Caption: LUCHAIR LEABHAR - Mayor of Derry City and Strabane District Council, Councillor Maolíosa McHugh, pictured at the Guildhall on Friday last with Cal (9) and Eve (5) Tabb at the launch of his initiative, Lúcháir Leabhar (An Interactive Storytelling Event) to celebrate Irish Language Week. On right is Pol O’Frighil, Irish Language Officer, DCSDC.

Your Comments


Download boredom busting activity sheets here
  • You are here
  • Home
  • News
  • Lúcháir ar an Mhéara ceiliúradh leabhar agus scéalaíochta a óstáil do Ghaelscoileanna áitiúla

Web design and development by Creative Online Media, Belfast. Copyright 2007-2008. All rights reserved.

This page is valid XHTML 1.0 Strict, CSS